Medlemspriser

Follow us:

Brøndby Strand Tennisklub

Medlemspriser:

Kontingent betales helårligt forud hver den 1.april.

Senior: 950,00

Senior +65: 500,00 (Skal være fyldt 65 år senest 31.12 året før opkrævning)

Ungdom: 650,00 Inkl. året man fylder 25

Junior: 450,00 Inkl. året man fylder 18

Familie: 2.000,00

Passiv: 150,00

Indmeldelsesgebyr: kr. 100,- (juniorer undtaget)

Nøgle: kr. 30,- i depositum

Alle seniorer er ved udendørs spil med i den obligatoriske boldordning. Når du spiller individuelt - eller måske kommer lidt tidligt til motionsaften tirsdag - SKAL du anvende boldene fra kassen på terrassen. Bemærk maks. 6 bolde pr. bane, som naturligvis ALLE returneres i kassen efter spil.

 

Der kan indbetales via netbank til vores konto i Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 9280278 eller på posthuset til vores girokonto 9280278. Det er vigtigt, at der tydeligt angives navn og evt. medlemsnummer ved indbetalingen.