Adgang til klubhus og hallen

Follow us:

Brøndby Strand Tennisklub

Adgang til klubhus og hallen

Klubhus

Der er adgang til klubhuset hele udesæsonen ved brug af nøgle, der erhverves ved henvendelse til bestyrelsen, dersom man ikke allerede har fået en ved indmeldelsen. Der udleveres naturligvis kun nøgler til medlemmer og dette mod betaling af et mindre depositum.


Der er ingen adgang til klubhuset i hele indendørssæsonen med mindre andet aftales med bestyrelsen.


Hallen

Alle der har booket baner i hallen, får udleveret en kode, hvormed de kan komme ind af hhv. gitterlågen samt klubhuset og hallen.