Bst historie

Follow us:

Brøndby Strand Tennisklub

BST's historie 1975 - 1980


Sådan startede det hele.


Den 28. maj 1975 samledes ca. 75 tennisinteresserede i Hallingparkens Center for at drøfte oprettelsen af en tennisklub i Brøndby Strand.


Som følge af det store fremmøde og interessen for ideen blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre.


Interessen for tennis var angiveligt startet omkring en fællesbane (asfalt) i Strandesplanaden, som alle kunne benytte.


Arbejdsgruppen indkaldte efterfølgende til stiftende generalforsamling, som skulle afholdes torsdag den 3. juli 1975, kl. 19.30.


På indkaldelsen til generalforsamlingen blev det i øvrigt oplyst, at arbejdsgruppen var i besiddelse af 2 sæt stolper og net, som kunne anvendes (og lånes) ved banen ud for Hallingparken.


Det blev endvidere anbefalet, at hvis der var nogle, der overvejede at anskaffe sig en ketcher, kunne det bedst betale sig at købe en i Bilka til 80/90 kr. Bolde kunne anskaffes for kr. 24,- for 6 stk.!


Stiftende generalforsamling

Den stiftende generalforsamling blev afholdt torsdag den 3. juli 1975, hvor et ukendt antal tennisinteresserede mødte op for at høre, hvad den nedsatte arbejdsgruppe var kommet frem til.


På arbejdsgruppens vegne fremlagde Jørgen Ternskov planerne for den nye tennisklub:


• Der var allerede fundet et klubhus, KAB havde stillet et arbejdsskur til rådighed, som blot skulle stilles på plads (der var bevilget et lån på kr. 2.000,- hertil).

• Der var tilknyttet en professionel træner, Chris Holm fra Gentofte Tennisklub, og han var allerede i gang med træningen.

• Der havde allerede været presseomtale i en af lokalaviserne.


Der blev endvidere fremlagt forslag til vedtægter for klubben, som blev godkendt (senere blev vedtægterne dog ikke godkendt af kommunen).


Klubbens første bestyrelse kom til at se således ud:


Formand Jørgen Ternskov

Næstformand Benny Flindt

Sekretær Käte Petersen

Kasserer Jørgen Svensson

Spilleudvalgsformand Bjarne Hink

Suppleanter Ole Wilhelmsen og Flemming Lindquist


Kontingentet blev fastsat til kr. 10,- pr. måned for seniorer og kr. 5,- for juniorer!

Brøndby Strand Tennis Klub, BST, var herefter en realitet.


1975-76


Den følgende periode gik med hårdt arbejde med at etablere klubben, herunder at få et rigtigt klubhus og baner.


I november blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen fremlagde punktet "Drøm eller plan" om budget, anlæg, drift, lånemuligheder og forhandlinger med kommunen.


Bestyrelsens forslag blev godkendt med stemmerne 11 mod 1 (+ 2 blanke). Bestyrelsen kunne herefter arbejde videre.


I januar 1976 forlyder det, at kommunen havde givet grønt lys for anlæg af 2 baner og et klubhus, som forventedes at stå klar i sommeren 1976.


Ud fra nogle gamle dokumenter bestod det "grønne lys" åbenbart i, at kommunen havde lovet at kautionere for et banklån på kr. 125.000,-, som skulle optages af klubben til etablering af banerne og klubhuset.


På et bestyrelsesmøde i januar meddelte formanden Jørgen Ternskov og næstformanden Ole Vilhelmsen (som var valgt året forinden) samt stort set resten af bestyrelsen, at de ikke ønskede genvalg. Årsagen til det store mandefald fremgår ikke tydeligt af det sparsomme materiale.


Måske har det været for stort et arbejdspres eller også var der for stor uenighed om nogle ting (det var i så tilfælde ikke sidste gang i klubbens historie!).


På generalforsamlingen i marts 1976 blev Jørgen Ternskov nu alligevel genvalgt, og der var kun en mindre udskiftning i bestyrelsen.


1977


Generalforsamlingen blev afholdt uden nogen særlig dramatik.


Serven

Det første nummer af medlemsbladet Serven udkom i foråret 1977. Initiativet kom fra 2 juniorer, Lars Mortensen og Jesper Nielsen, som også var redaktionen. Bladet blev trykt gratis hos Jespers far, Kurt Nielsen. Erling Jørgensen, der blev valgt til formand i 1977, var den første ansvarshavende redaktør.


1977 var også på andre måder et mærkeår for BST.


Klubhuset blev færdigbygget, der blev lagt træterrasse, og i rigtig BST-ånd var det medlemmerne (eller nogle af dem) der selv havde lavet det store arbejde.


Til BST receptionen påskedag 1977 mødte der 60 personer op og indviede de trange lokaler. Ved indvielsestalen oplyste formanden Erling Jørgensen, at der måske ville være 2 baner mere den næste sæson!


BST tilmeldte for første gang hold til Sjællandsturneringen. I seniorrækken blev der tilmeldt 2 hold og i juniorrækken 1 hold.


1. holdet var

Bjarne Hink, Erling Jørgensen, Jan Clausen (Krølle), Mogens Bech, Wilja Bech og Maj-Britt Christiansen

2. holdet var

Egon Post, Bjarne Jensen, Jens Petersen, Tonni Chr. (?), Vita og Erik Asmussen og Jytte Mikkelsen

Juniorholdet var

Eva Mortensen, Lars Mortensen, Pia Petersen, Ole Jørgensen og Per Jørgensen.


Skønt, at man stadig kan støde ind i en del af ovennævnte spillere! (2012)


Den første holdkamp blev spillet den 15. maj 1977 mod "Blårkille I" (må være Blåkilde!) - resultatet blev 1-9, idet kun herredoublen med Bjarne Hink og Mogens Bech vandt med 6-1, 6-4.


1. holdet fik i alt 3 point ud af 10 mulige - 2. holdet fik ingen point.


Juniorholdet tabte 0-7 til Vedbæk (men vandt den næste kamp med 4-3 over A.I.K.)


Det skal bemærkes, at ingen af holdene havde en fast træner, men en "proff-træner", der tog kr. 10,- i timen pr. deltager.


Jan Clausen (Krølle) blev klubmester for første gang i HS, idet han slog den tidligere suveræne Bjarne Hink..

I DS tabte junioren Eva Mortensen til den senere klubmester Wilja Bech efter 3 hårde sæt.


Det var også i 1977, at BST fik venskabsklubben "Pegasus" i Hamborg, som besøgte BST, som året efter var på genvisit osv. Senere numre af Serven indeholder nogle ganske "saftige" referater fra disse ture (især fra Hamborg-turen, som omtaler "nat- og daghold”). Om det er tennishold, melder historien ikke noget om!.


På en ekstraordinær generalforsamling i oktober bad og fik bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån på kr. 95.000,- til anlæg af 2 nye baner (altså bane 3 og 4).


Banerne blev anlagt samme år. Tilbagebetalingen blev baseret på 300 medlemmer og skulle klares på 5 år!


1978 blev et år med mange sværdslag i bestyrelse og spilleudvalg, hvorfor bestyrelsen overvejede at indkalde til valg af ny bestyrelse i løbet af året - hvilket der heller ikke var enighed om!


Hvad uenigheden gik på, fremgår ikke af tilgængeligt materiale, men et kvalificeret gæt kan være personspørgsmål.


På det sportslige plan gik det nogenlunde for de 2 seniorhold og det ene juniorhold i turneringen.


Der blev aflagt besøg i venskabsklubben "Pegasus".


1979


På generalforsamlingen var det sidste gang, at Erling Jørgensen aflagde beretning, idet han som følge af problemerne i bestyrelsen året forinden havde valgt at trække sig.


Formanden havde dog fortsat visioner på klubbens vegne, idet han mente, at tiden var inde til at begynde at spare op til et nyt klubhus..


Ny formand blev Flemming Dueholmen, som ikke tidligere havde siddet i bestyrelsen. Jesper Clausen og Erik Asmussen blev også valgt ind, og Jan Clausen (Krølle) blev spilleudvalgsformand.


I den nye formands tiltrædelsesskrift blev Erling Jørgensen omtalt meget rosende og tilskrevet en stor del af klubbens hidtidige fremgang.


Senere på året oplyste bestyrelsen, at der var planer om en udvidelse af klubhuset, da et helt nyt klubhus ville have lange udsigter.


1. holdet vandt deres pulje efter en meget spændende finalekamp mod Asnæs - holdet rykkede dermed op for første gang.


Sidste - men ikke mindst - BST’s nye og nuværende logo blev taget i brug. Logoet blev tegnet af John Fordsmand (BST’er naturligvis).


1980


Generalforsamlingen godkendte et forslag om udvidelse af klubhuset med 12 m2 tegnet af Hans-Jørgen Larsen (BST’er naturligvis).


Kontingentet blev fastsat til kr. 300,- årligt.


Det nye klubhus stod færdigt i juni. Det blev bygget af (nogle) klubbens medlemmer under kyndig ledelse af Hans-Jørgen Larsen.


Klubben fik for første gang egen telefon - tlf.nr. var 02 54 11 41.


Serven skiftede trykkested til fordel for en kortere produktionstid. Var hidtil sat op og trykt for egen regning af Kurt Nielsen.


Der blev indkøbt en vimpel til flagstangen - naturligvis med det nye logo. Derimod gik salget af det nye stofemblem ikke særligt godt, på trods af at der gik 3 for en tyver.


Eva Mortensen debuterede på 1. holdet og vandt sin første kamp. Thorkild Larsen og Jan Clausen (Krølle) gik ubesejret igennem i både deres single og doublekampe.


1. holdet blev bl.a. derfor igen puljevinder og rykkede op i serie 5 og nåede endda i SM-finalen (som de vistnok tabte!).


BST's historie 1981 - 1985


1981


Sæsonen startede med, at Jytte Mikkelsen stoppede som marketender efter flere års stort arbejde til fordel for klubben.


Serven fik ny redaktør, idet Niels Herbert tog over efter Helmuth Mortensen, der havde afløst Erling Jørgensen.

.

Det blev tilladt at have gæstespillere med. Reglerne var meget strikse, men det var til gengæld gratis.


Ved klubmesterskaberne kom der nye mestre til i alle rækker. Hos herrerne var Thorkild Larsen helt suveræn, idet han vandt i 3 rækker.


Det skulle i de efterfølgende år vise sig, at Thorkild Larsen nok var den allerbedste spiller der nogensinde har været i BST. Han var da også tidligere Davis Cup spiller og havde vundet DM op til flere gange. Udover at være en utrolig dygtig tennisspiller havde Thorkild tillige et behageligt væsen og var i det hele taget en meget vellidt person, som mange endnu mindes. Bestemt ikke nogen dårlig træner at have!


1982


Ole Frisenborg stoppede i juni som næstformand og baneforvalter på grund af arbejdspres i det civile liv. Klubbestyrelsen mistede derved en rigtig god og stor arbejdskraft.


"Ægteskabsturneringen" blev indført som et forsøg på at styrke det sociale liv i klubben.


1983


Hele 42 mødte frem til den ellers fredelige generalforsamling, som bl.a. godkendte en kontingentstigning på ca. 10% og Nils Herbert som ny formand, da Flemming Dueholmen fandt, at der skulle nye kræfter til efter hans 4 år på posten.


BST fik en tribune med plads til 22 siddende tilskuere. Hans-Jørgen Larsen var igen bygmester med hjælp fra nogle af de flittige medlemmer. Han blev sidst på året kåret som årets medlem (første gang en sådan blev kåret) og fik tillige et diplom og et års gratis medlemskab.


Thorkild Larsen vandt for første gang SM og det i både HS og HD (i superseniorrækken).


Begyndertræningen blev indført for første gang.


1984


Ved året generalforsamling var det store emne Nyt Klubhus.


Medlemstallet var 290 og kontingentet kr. 370,-.


Thorkild Larsen ophørte som træner på grund af arbejdspres. Ny træner blev Jesper Clausen.


Ved SM vandt Eva Mortensen og Krølle i mix., og 1. holdet vandt sin pulje i holdturneringen, hvorefter der var oprykning til serie 3.


Der blev lavet en del om på Serven, som fik nyt lay-out, nyt trykkeri og tilknyttet en annoncekonsulent.


Sidst på året var der i bestyrelsen store forventninger om, at kommunen ville bevilge penge til 2 nye baner, og samtidig hermed var der fortsat liv i planerne om det nye klubhus.


1985 - 10 års jubilæum


På generalforsamlingen blev der fremlagt en råskitse og et økonomisk overslag til nyt klubhus og flere baner, men sagen var endnu ikke klar fra kommunens side.


Klubbens revisor gennem 10 år, Freddy Kjærsgård valgte at stoppe. Ny revisor blev Ulrik Clausen.


Kontingentet steg til kr. 410,-.


Men der skete mange flere nye ting. Der kom plastiklinjer på banerne i stedet for det gamle tagpap, BST fik langt om længe en vejviser ude på Esplanaden, idet der blev opsat et fint vejskilt (og nu troede kommunen så, at alle herefter kunne finde vej til klubben. Det gør de fortsat 15 år efter, men det er desværre ikke rigtigt!).


(Efterskrift: I juli 2000 kom det længe ønskede vejskilt, så gæster mv. nu kan finde ind til parkeringspladsen. Måske var det endnu en jubilæumsgave fra kommunen).


Intet jubilæum uden et jubilæumsskrift. Serven nr. 2 var et flot jubilæumsnummer, og teksten var skrevet af den gamle redaktør Helmuth Mortensen.


Helmuth fremhævede med stolthed, at et 10 år gammelt løfte var holdt:


"En forudsætning, at klubkontingentet aldrig må overstige kontingentet til fodboldafdelingen i Brøndby Strand" og truede i det efterfølgende med "skulle der i fremtiden komme fantaster i klubben - hvad jeg hverken håber eller tror - som vil ændre denne fundamentale regel, så vil deres indflydelse i klubben hurtigt slutte".


Gad vide hvordan det - 15 år efter - er gået med denne grundregel og om nogen tør afprøve den?


På åbningsdagen kunne en glad formand, Niels Herbert, offentliggøre, at kommunen havde besluttet sig til at bevilge ca. kr. 700.000,- til anlæggelse af et nyt klubhus samt 2 nye baner.


Banerne skulle anlægges i juli, og efter sæsonafslutningen skulle klubhuset bygges.


Sikke en jubilæumsgave fra kommunen.


Jubilæet blev fejret den 6. juli ved en reception og med opvisningskamp med Kjeld Rasmussen og Per Kaalund mod Jørgen Herbert og Søren Busk.


Der var ca. 200 gæster - det var varmt og solrigt (måske sommerens bedste dag!)


En af gaverne var en messingdirigentklokke (hvor er den mon i dag?)


I samarbejde med kommunen blev der indført tennis for arbejdsledige, som kunne spille i morgentimerne. Projektets navn var "Idræt for arbejdsledige" - jeg gætter på, at en videreførelse af projektet i dag hedder "Motion - idræt og samvær". Hvis ja, så er der jo et lille jubilæum i klubben!


Dejligt, at de mange ledige morgen- og formiddagstimer bliver brugt på denne måde, og samtidigt bliver der holdt øje med anlægget.


I holdturneringen tabte Thorkild Larsen sit første sæt nogensinde - efter 105 sæt for BST!


De nye baner stod klar i slutningen af september, så dem fik klubbens medlemmer ikke meget gavn af det år.


I oktober fik BST tildelt en gave fra Lions Club i Brøndby. Nye tennisnet og et Dannebrogsflag.


Ved årets afslutningsfest, som blev afholdt i Strandens Forsamlingshus, blev Niels Herbert udnævnt til årets BST’er.


BST's historie 1986 - 1989


1986


Den 18. januar 1986 var der rejsegilde på det nye klubhus i kraftigt snevejr.


BST-året startede ellers med en større udskiftning i bestyrelsen, idet Jens Frederiksen, Jytte Poulsen, Morten Jørgensen og Krølle ikke stillede op efter flere års arbejde i bestyrelsen.


Udover at vælge en flok nye friske mennesker til bestyrelsen besluttede generalforsamlingen også, at der efter 2 år ikke længere skulle vælges et "årets medlem".


Medlemstallet kom op på 360 - det hidtil højeste.


Klubhuset blev indviet den 5. juni, hvor bl.a. borgmester Kjeld Rasmussen og en masse andre involverede - der var i alt ca. 200 fremmødte - holdt en god indvielsesfest i bragende flot sommervejr.


Der blev spillet en flot opvisningskamp af to 16-årige - Frederik Fetterlein og Christian Camradt.


John Larsen fra KB (men også BST) blev dansk mester i double.


Klubben fik et flot ur (det nuværende) af sponsor John Barrit (BST’er). Uret er designet af den samme person, som tidligere havde revolutioneret DSB med nyt design og image (så ved vi det!).


I slutningen af september blev der - efter mange hede diskussioner på anlægget - indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Årsagen var stor uenighed mellem bestyrelsen og spilleudvalget, der ikke kunne blive enige om fortolkning af klubmesterskabsreglerne.


Prisen for at deltage i årets afslutningsfest var kr. 125,-.


1987 startede med to generalforsamlinger, fordi bestyrelsen ikke kunne få gennemført nogle forslag til vedtægtsændringer. Det betød, at formanden Nils Herbert og flere af bestyrelsesmedlemmerne ikke ville genopstille.


Den tidligere formand Flemming Dueholmen trådte til igen sammen med andre gamle kendinge.

På generalforsamlingen blev der for første gang nedsat et motionsudvalg i erkendelse af, at hovedparten af medlemmerne var motionister.


Ole Søgaard og Helle Linde påtog sig den store opgave at få organiseret motionisterne.


I april fik tribunen sin nuværende placering (angiveligt som følge af det nye klubhus).


Ved åbningsturneringen var der 114 deltagere. De blev inddelt i 11 puljer, kampene varede i 15 min. og der blev spillet i ca. 8 timer.


64 motionister havde meldt sig til træning hos den nye træner Thomas Rosenmejer, der sammen med Sandor og Lazlo Piller havde påtaget sig den store opgave.


Til klubmesterskaberne deltog der 120 medlemmer, som spillede i 15 rækker.


Thomas og Sandor vandt a-rækken ved SM.


Ved udgangen af 1987 var der 35 seniorer på venteliste til at blive optaget som medlemmer.


For første gang i 10 år var der ikke revy ved årets afslutningsfest.


1988


Generalforsamlingen blev afholdt uden det store drama, og kontingentet blev fastsat til kr. 370.-.


BST fik tilknyttet en foreningsassistent, som kommunen havde uddannet. Han skulle tage sig af indmeldelser, være PR-mand og tage sig af sponsorvirksomheden.


Det var tilsyneladende ikke den store succes, da han ikke omtales yderligere i de følgende numre. af Serven. Tilsyneladende ellers en god ide.


Bestyrelsen besluttede, at Serven - som et forsøg - kun skulle udkomme 2 gange. Et i starten af sæsonen og i slutningen af året en flot årbog, der skulle opsamle hele klubåret i ord og billeder. Det blev til et meget flot nummer med masser af billeder og artikler og ikke mindst en oplistning af samtlige klubmestre fra klubbens start.


Resten af kommunikationen foregik via opslagstavlerne.


Ved standerhejsningen/åbningsturneringen var hele anlægget begravet i sne, men de 141 fremmødte (vistnok det højeste antal nogensinde) fik ryddet banerne og spillet en masse i de 16 puljer.


Bestyrelsens stærke ønsker og tanker om et lysanlæg blev aktualiseret og ikke nok med det, så var der også planer om et nyt vandingsanlæg og (forsigtige) tanker om en hal.


Opslagsskabet på terrassen blev skænket af snedkermester Pedersen.


Der var 9 hold med i SLTU’s holdturnering. YOB debuterede. Alle hold klarede sig godt, men ingen oprykninger.


2 junior vandt som det første juniorhold i BST deres række - blandt spillerne var bl.a. Morten Ankerdal.


Onsdagsturneringen for motionister blev indført.


Der var 117 deltagere i klubmesterskaberne, de var inddelt i 15 rækker og der blev spillet 350 kampe.


1989


Året startede på værst tænkelige måde, idet en af de store arbejdskræfter, den mangeårige formand Flemming Dueholmen, pludselig døde. Et alvorligt tab for klubben.


Og kort efter sæsonåbningen mistede BST også Åge Jacobsen, som sammen med sin hustru Jenny havde stået for kantinen.


Næstformand Lennart Jørgensen blev ny formand med Benny Linde som næstformand.


På generalforsamlingen blev der fremført overvejelser om et tættere samarbejde eller fusion med Vallensbæk Tennisklub, men det sagde generalforsamlingen klart nej til.


Planerne om et lysanlæg på bane 1 og 2 blev skrinlagt, i stedet var der ønsker om flere baner på Esplanaden.


Årbogen 1988 blev vurderet til at være en stor succes, som dog kun skulle udkomme hvert 5. år.


På generalforsamlingen blev der fremført planer om et halprojekt, og der blev nedsat et udvalg, der skulle arbejde videre.


Ved åbningsturneringen var der tilmeldt 114 spillere, som blev inddelt i 12 puljer. Der blev spillet i alt 108 kampe den dag.


Jan Jensen blev spillende træner.


Gæstemærket blev indført – pris kr. 50,- pr. gæst.


I holdturneringen gik det rigtigt godt for BST, idet YOB blev puljevinder i serie 2 og BST 3 blev puljevinder i serie 10.


BST afholdt BST B-cup 1989, hvor 68 spillere fra 11 klubber havde taget imod invitationen. Alice Hestbæk var med i 2 finaler og var samtidigt en af de store drivkræfter i arrangementet.


BST's historie 1990 - 1995


1990


Den nye formand Jan Sobol proklamerede i sin tiltrædelsestale, at fra 1991 ville der blive adgang til at spille tennis i en rigtig tennishal.


På generalforsamlingen blev halprojektet præsenteret af udvalget samt den prominente leder fra DTF Finn Christensen. På mødet deltog også medlemmer fra Brøndby Tennisklub.


Planen var, at der skulle opføres en hal ved Idrættens Hus, hvor BST og Brøndby Tennisklub så kunne købe haltimer uden i øvrigt at deltage i finansieringen af hallen.


(Det blev desværre det sidste vi kom til at høre om tennishallen. Senere på året gik der nemlig "tennispolitik" i sagen. I Nordsjælland var der allerede bygget et nyt stort tenniscenter, og derfra fik de på en eller anden måde forpurret den mulige konkurrence fra Brøndby).


Thomas Aue Sobol kæmpede sig frem til SM slutspillet for juniorer u/14 år.


Eva Mortensen var i SM finalen i B-rækken, men tabte dog.


1. holdet rykkede op i serie 2 og var i SM finalen, men tabte til Ølstykke.


Rent sportsligt det allerbedste år nogensinde.


Der var 464 medlemmer og den store grill blev anskaffet lige op til Skt. Hans.


Ved KM kom Jytte Mikkelsen og Eva Mortensen hver især i deres finale nr. 25.


BST B-cup blev afviklet igen. 9 klubber deltog.


1991


Efter afholdelse af ekstraordinær generalforsamling blev Søren Ringø valgt som ny formand. Ifølge det meget korte referat fra generalforsamlingen var der i hvert fald stor diskussion om en kontingentstigning, der betød at kontingentet steg til kr. 500,-.


Der har angiveligt også været en større disput omkring elite og motionister, hvilket åbenbart betød, at den forrige formand og en del bestyrelsesmedlemmer ikke længere ville trække læsset.


Oprykningen til serie 2 betød tilgang af nogle nye stærke spillere, bl.a. Hanne Kristensen fra Vallensbæk, så optimismen var stor.


I SM indendørs, vandt Jan Jensen a-rækken i HS med 2 x 6-1. I HD vandt Jan og Thomas Rosenmejer også overbevisende. Allan Seemann og Krølle var også i en finale, men måtte nøjes med en 2. plads.


Serven kunne fejre 15 års jubilæum og skiftede samtidigt udseende igen, angiveligt af tekniske årsager og tekniske nyanskaffelser. Redaktør var Sandor Piller.


1. holdet rykkede op igen, denne gang i serie 1, da det slog Hvidovre i ren opvisningsstil i den sidste og afgørende kamp. Holdet tabte desværre i SM-semifinalen.


Årets klubmesterskaber huskes for en hel del diskussioner og problemer med reglerne, som gjorde, at bestyrelsen nedsatte et udvalg, der skulle analysere regler mv.


Der blev igen afholdt BST B-cup.


Årets afslutningsfest kostede kr. 175,- pr. person for en 2 retters menu med vin og kaffe!


1992


Efter 50 min. var årets generalforsamling overstået, dog efter en god debat om bl.a. standarden af klubbens anlæg, som flere mente kunne forbedres.


1. holdet var utroligt tæt på oprykning og de øvrige hold klarede sig også hæderligt, især U14 som vandt deres række.


Der blev igen afholdt BST B-cup (4. år i træk). Der deltog 60 spillere fra 12 klubber. Der blev afviklet en god turnering både spillemæssigt og socialt. Eva Hegelund og Alice Hestbæk vandt i DD.


Det holdt hårdt med at få Serven ud. Det skortede på indlæg og friske kræfter. Anna Holmbæk fik dog et ganske godt nummer ud. Som noget nyt blev bladet lavet på det kommunale trykkeri.


For første gang i mange år var der ingen reklamer i. Iflg. redaktøren fordi dette ikke kunne nås. Der har imidlertid ikke efterfølgende været reklamer fra sponsorerne i Serven. Det er angiveligt betingelsen for at få bladet trykt hos kommunen.


1993


På generalforsamlingen skete der en større, udramatisk, udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne, idet bl.a. Helmuth Mortensen, Morten Jørgensen og Sandor Piller takkede af.


Som noget nyt skulle turneringsudvalget erstatte spilleudvalget og superseniorudvalget.


Også på trænersiden var der udskiftning, idet træningen fremover skulle forestås af Lars Hancke, der også var træner i andre klubber.


Banerne fik en længe tiltrængt renovation, bl.a. med nye linjer.


BST B-cup var igen en stor succes på trods af en del regnvejr. Deltagere fra 20 klubber deltog. BST vandt de 3 rækker, der blev spillet. Ole Mortensen vandt 2 rækker.


I årets SM havde BST deltagere i hele 5 finaler. 3 i A- rækken og 2 i B-rækken. BST vandt i 3 af rækkerne. Vinderne var Eva Hegelund/Eva Mortensen i DD-A, Hanne Kristensen/Thomas Rosenmejer i MD-A og Eva Mortensen/Nikolaj Baran i MD-B. Hanne og Eva M. tabte deres finaler i DS.


På trods af den sportslige succes var der alligevel en hvas kommentar fra Eva Mortensen om selve arrangementet: "SLTU har endnu en gang overgået sig selv. Det var det kedeligste og dårligste arrangement, jeg har deltaget i. Ved præmieoverrækkelsen indfinder 2 lettere forvirrede repræsentanter fra SLTU sig på banen med nogle "yndige" glas. Derefter kigger de på finalisterne og spørger "Nå, hvem har så vundet?" Hvorefter de placerer et glas i poten på de trætte deltagere".


U18 holdet gik ubesejret gennem turneringen og vandt finalen om SM over Helsinge. Holdet bestod bl.a. af Nanna, Jacob og Thomas Aue Sobol og Ole Mortensen.


2. holdet rykkede op i serie 3 og 1. holdet fik en 2. plads.


1994


På generalforsamlingen deltog der i alt 9 medlemmer foruden de 7 bestyrelsesmedlemmer.


Referatet i Serven var en regulær skideballe til alle dem, der kun brokkede sig, men som ikke stillede op til noget eller deltog på generalforsamlingen. 3 af bestyrelsesposterne blev ikke besat.


Redaktør Anna Holmbæck var vist blevet godt og grundigt sur!


Klubben fik en ny boldmaskine, og Lis og Bent overtog marketenderiet.


BST B-cup blev aflyst på grund manglende tilmelding.


I juli blev det oplyst, at Ernst Mikkelsen, bestyrelsesmedlem og baneforvalter gennem mange år, pludselig var død.


I august måned blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling primært på grund af en meget lille interesse for deltagelse i klubarbejdet. Forinden havde der været en periode med hård kritik af bestyrelsen og mange knubbede ord undervejs.


På mødet blev der nedsat et nyt turneringsudvalg, der som nye medlemmer bl.a. fik Bo Skovgård Jensen og Poul Qvist, som sammen med nogle mere erfarne skulle få skub i tingene igen.


1995 - 20 års jubilæum


Det blev til en rigtig dårlig start på sæsonen 1995, idet flere af de "gamle" spillere valgte at søge til andre klubber. Det betød, at BST kun stillede op i serie 4, hvor de unge dog klarede sig overraskende godt.


I Q8 Tennis Cup vandt Nasim Samandari over holdkammeraten Monica Frederiksen i finalen. De vandt sammen i DD. Flot præstation af pigerne.


Motionisterne kom ikke med i holdturneringen, da unionen havde smidt tilmeldingen ud, angiveligt fordi den var indsendt 6 uger før tid!


I starten af september blev det fejret, at BST havde 20 års jubilæum. Traktementet bestod af kransekage og Lambrusco.

 

BST's historie 1996 - 1999


1996


På generalforsamlingen blev der bl.a. fremlagt et skitseforslag til ændring af adgangsforholdene og indhegning af baneanlægget. Forslaget var kort forinden sendt til kommunen i håb om godkendelse og finansiering. Forslaget gik ud på, at nedlægge de 2 indgange til bane 3 og 5/6 langs jernbanen og i stedet lægge indgangene inde på anlægget.


Både 1. og 2. holdet vandt deres puljer og 2. holdet blev tillige vindere i SM-finalen.


BST får nyt vandingsanlæg.


Kort før jul omkom klubbens sekretær (og tidligere formand) og store arbejdskraft gennem mange år, Jan Sobol i en bilulykke - et stort tab for BST.


1997


Det nye anlæg tog form, nyt hegn og mere luft bag banerne mv. Arbejdet med bygning af de små hyggeøer blev startet af baneforvalterne.


Et godt år for klubben med sund økonomi, fine medlemstal og flotte sportslige resultater.


1. og 2. holdet samt U16 pigeholdet vandt deres puljer. Alle 3 hold kom i SM-finalen, hvor 1. holdet og pigerne vandt.


Motionsudvalget fik stor tilslutning til de forskellige arrangementer.


1998


Der måtte 2 generalforsamlinger til, før der var fundet det nødvendige antal medlemmer, der ville besætte de forskellige poster. Det var kun lige "til øllet" at det lykkedes, da ikke ret mange af medlemmerne gad komme på nogle af møderne. I februar måned er der åbenbart ikke den store interesse for BST og tennis.


Bestyrelsen have forinden truet med, at de ville kræve honorar for at gøre det store arbejde uden den nødvendige hjælp.


Det blev heldigvis kun ved truslen i denne omgang.


Men bestyrelsen besluttede, at der fremover skulle involveres mange flere medlemmer i alt det praktiske arbejde, der skal til for at drive en klub - mottoet syntes at være "vil du nyde, må du også yde". Beslutningen betød også, at hvis der ikke var arbejdskraft til den enkelte aktivitet, så blev den lukket ned. Ganske fornuftigt og rimeligt krav fra bestyrelsesmedlemmerne, der jo også bare er nogle der gerne vil spille tennis en gang imellem.


Igen et flot år på det sportslige plan. Begge seniorhold vandt deres række og rykkede op (til serie 2 og serie 6). OB vandt SM i serie 4. U18 holdet blev nr. 2. Endvidere blev det ene af motionsholdene vinder i 2’er rækken.


Fra Brøndby kommune fik vi et nyt stort redskabsskur, som nogle få frivillige under kyndig og streng ledelse af Poul Lindeneg satte op, selv om det holdt ret hårdt.


Slangerne til vandingsanlægget blev gravet ned - det pyntede gevaldigt.


Klubhuset blev shinet up, og der blev indkøbt nye møbler mv.


Der blev (langt om længe!) opsat en slåmur, skaffet af Bessie Okholm, og der blev anlagt en minitennisbane. Alt sammen med venlig hjælp fra Brøndby Kommune.


Kommunen gjorde en prøveordning med en kommunal banemand permanent.


Motionsafdelingen havde efterhånden godt fat i en masse motionister, både nye og gamle, som via de forskellige arrangementer hurtigt faldt til i klubben.


En kreds af klubbens damer havde længe gået og undret sig over, at mænd er bedre end kvinder til at finde sammen om at spille tennis. Derfor tog de skridt til at indføre kun for piger, som løb af stablen hver fredag, uden mandlige deltagere (men iagttagere!) forstås.


I september døde Helmuth Mortensen, medstifter og trofast medlem og en af de helt store arbejdskræfter i BST. Helmuth var i flere perioder medlem af bestyrelsen og redaktør af klubbladet og lagde mange kræfter i ungdomsarbejdet såvel som i det sociale samvær i klubben. Helmuth var medforfatter til klubsangen og var endvidere bagmanden til mange af revyerne ved afslutningsfesterne, hvor han også selv optrådte.


1999


På generalforsamlingen var der dramatik på grund af, at bestyrelsen ønskede at ekskludere 3 medlemmer, fordi de nægtede at betale bøde i forbindelse med, at de havde spillet med gæster uden at løse gæstebillet. De 3 medlemmer blev ekskluderet efter en stor diskussion om, hvad der kunne gøres for at undgå lignende tilfælde.


Gæsteordningen blev i øvrigt ændret til, at kostede kr. 50,- pr. banetime som et af flere tiltag for at få flere potentielle medlemmer på anlægget.


BST kom på Internettet med en flot hjemmeside, som Hanne Kristensen lavede.


Turneringsudvalget formulerede ”Vision 2003" i forlængelse af, at både 1. og 2. holdet var rykket op 4 år i træk:


"Vision 2003 vil være betegnelsen for vores målsætning om at nå 3. division udendørs indenfor en 5-årig periode."


For første gang kan man i Serven læse om klubbens ambitioner. Nu ved spillerne og klubbens øvrige medlemmer hvad det gælder. Hårdt arbejde, men også opbakning fra resten af klubbens medlemmer. Der blev også igangsat aktiviteter for at skaffe sponsorer.


Indendørs klarede 1. holdet flot og rykkede op i Sjællandsserien.


Motionsudvalget v/Ole Fulton søsatte Musketerspillet, som allerede fra start blev så stor en succes, at det i nogen grad gik ud over tilmeldingen til klubmesterskaberne.

 

BST's historie 2000 - 2005


2000 - 25 års jubilæum.


På generalforsamlingen blev 21 ud af 24 poster besat uden de store problemer. Bestyrelsens motto er tilsyneladende ved at slå igennem.


Låsene til anlægget blev kodet om.


Brøndby Kommune lovede udskiftning af hegn indenfor en 3-års periode.


Sæsonen lovede godt, da den startede med en måneds bragende flot solskinsvejr, nymalet klubhus, masser af positiv stemning og pæn tilgang af nye medlemmer (om end vi kunne være mange flere!). Herunder tilgang af stærke spillere, der nu begyndte at vende hjem - ikke mindst cheftræner Thomas Rosenmejer. Så vores jubilæumssæson blev en af de bedre i de sidste mange år. Især på grund af de mange arrangementer, der fandt sted.


Tidligt på sæsonen fik vi en flot pergola, som Poul Lindeneg og hans arbejdsmænd i løbet af meget kort tid fik rejst, så denne med presenninger kunne benyttes som telt til jubilæumsfesterne.


Vi fik udskiftet omkring 2/3 af vores læhegn.


1. holdet nåede til finalerne i slutspillet udendørs, hvor de vandt deres finale og dermed blev Sjællandsmestre i serie 1. Flot indsats og flotte resultater gennem hele året. Turneringsafdelingens "Vision 2003" om divisionstennis i BST var godt på vej. Som toppen på kransekagen kom vi alligevel til at spille i 3. division i indesæsonen. Tilfældet ville, at et hold trak sig, og vi blev derfor tilbudt pladsen. Det var dejligt, for det var det rigtige niveau for os, for vi må huske på, at vi kun var få afgørende bolde fra at spille os til oprykning. Holdet blev siden væsentligt styrket, eftersom Thomas Rosenmejer kom tilbage og overtog 1. singlen.


BST Open blev også en af årets gedigne succeser. Turneringsafdelingen gennemførte et godt tilrettelagt program, hvilket gav os mange velspillede og spændende kampe på anlægget. 3 BST’ere nåede øverst på skamlen, Denis Manzano, Kian Petersen og Thomas Rosenmejer.


Vi fik fejret vores 25 års jubilæum med maner, og vejret artede sig i en ellers vejrmæssigt sur periode.


Lørdag den 1. juli afholdt vi den officielle fest, hvor omkring 100 nuværende og gamle medlemmer deltog. Der var festlige taler fra viceborgmester Ib Terp og formanden for SLTU Willy Haakonsson, og vi blev begavet med en fin ny dommerstol fra kommunen, vin fra SLTU og Glostrup tennisklub, en flot nyrenoveret fotomontage fra Hans-Jørgen og penge fra vores sponsor Kümler, som vi brugte til indkøb af 2 nye BST flag.


Michael Mortensen og Thomas G. Andersen fra KB underholdt med en velspillet single, hvor de viste hele deres store kunnen, efterfulgt af en flot double med Thomas Rosenmejer og Thomas Aue Sobol - en god tennisoplevelse. Efter dette var der småhygge på anlægget, indtil vi kunne gå ombord i en superlækker buffet.


Mandag den 3. juli, som var selve dagen, stod Motionsudvalget for et godt arrangement, hvor omkring 50 medlemmer hyggede sig med jubi-turnering, spisning, sang og dans.


Afslutningsfesten den 14. oktober blev som i gamle dage afholdt i Strandens Forsamlingshus. Omkring 75 tilmeldte mødte op i deres stiveste puds, og kunne med feststemning gå ombord i velkomstdrink, 3 retters menu m/vine, kaffe m/avec'er, live orkester, billig ba og natmad m.m.2001


De høje hegn blev udskiftet. Opstarten blev præget af mere eller mindre kaos på anlægget. Dette skyldtes primært det sene tidspunkt, kommunen gik i gang med at udskifte hegn på.


Der blev lagt strøm ud på banerne, og vi kunne derefter bruge boldmaskinen på alle baner.


1.holdet debuteret indendørs i 3 division, hvor de sluttede på en 5. plads efter mangle flotte sejre, hvilken må siges at være en udmærket debut på trods af mange afbud.


Udendørs forblev holdet i Sjællandsserien.


BST-Open blev afviklet succesfuldt igen, men der var desværre ingen BST’ere øverst på skamlen.


På generalforsamlingen blev Rita Jensen ny formand efter Bo Skovgaard Jensen og Winnie Fulton ny næstformand. Fremmødet var meget beskedent, da kun 15 personer inkl. bestyrelse og udvalg var mødt op.


2002


De lave hegn blev udskiftet.


Der blev for første gang arrangeret en tennistur, der gik til Stettin. 27 personer drog til Polen for at se, hvad byen kunne byde på og hvordan man spiller tennis på polsk.


BST havde længe ønsket en hal og det blev en realitet, altså delvist, da den ligger på BTK’s anlæg i Brøndby Nord, men tirsdag, torsdag og søndag råder vi over hallen.


Birgitte Vogel havde lavet et edb-program, der mikser klubaftenens doubler - virkelig godt!


4 x sjællandsmesterskaber til Thomas Rosenmejer, Hanne Kristensen, Kim Sverbæk og Jacob Aue Sobol


BST-Open blev igen i år afholdt. Der var 60 spilleivrige personer, der deltog, og det blev til mange gode kampe.


Et ærgerligt nederlag til BST 1 indendørs betød desværre nedrykning fra 3. division.


Udendørs spillede holdet i sjællandsserien, som er lige under 3 division.


Klubfesten blev afholdt på Hermosagård med en 3-retters menu inkl. vin, kaffe og likør mv.


Det blev også året hvor vi afholdt to ordinære generalforsamlinger på et år. Det skyldtes, at man valgte at omlægge generalforsamlingen fra foråret til efteråret. I forbindelse med generalforsamlingen inviteredes medlemmerne nu til brunch, afslutningsturnering og KM præmieoverrækkelse i håb om et større fremmøde.


Forårets generalforsamling krævede udskiftninger på en del pladser, da næstformanden, turnerings-formanden og motionsformanden afgik. Som nået nyt blev næstformandsposten besat af en person, som ikke var medlem af klubben, idet Berit, som mor til en af klubbens store (på alle måder) talenter, Kim Sverbæk, stillede op og blev valgt.


Ved efterårets generalforsamling blev alle genvalgt.


2003


Udskiftningen af hegnet blev færdiggjort, og vi fik en stor låge, som fremover altid skulle være låst. Medlemmerne var tvunget til at huske nøglen til anlægget, da de ellers hverken kunne komme ind eller ud.


Klubturen: 33 personer drog igen til Stettin for at tage hul på foråret og tennisspillet.


1.holdet rykkede op i 3. division udendørs ved suverænt at vinde sjællandsserien med 9 sejre ud af 9 spillede kampe. Så nu hed det 3. division både inden og udendørs, ganske flot.


BST-Open blev igen afholdt, og mange af landes bedste spillere havde valgt at lægge vejen forbi.


Klubfesten blev på grund af for lille tilslutning flyttet fra ”Kostalden” på Hermosagård til vores eget klubhus.


Ved generalforsamlingen takkede formanden Rita Jensen af efter 3 solrige år. Ny formand blev Henrik Vinther.


Klubbens økonomi var ikke helt i top, så der blev indført et træningsgebyr for holdspillere, der modtager træning af klubbens træner.


BST fik en flot og professionel hjemmeside og eget domænenavn – www.bstennis.dk .


2004


Klubturen til Stettin var igen en realitet med forår, tennis, klubkammerater og billige varer.


Tribunen fik udskiftet det gamle træ, blev stivet lidt bedre af og malet med Mette Krebs og Hans som dygtige håndværkere.


Intern holdturnering afløste Musketerspillet med stor succes.


1.holdet forblev i 3. division udendørs.


BST-Open blev afviklet med flot tennis trods de mange vanddråber, som faldt.


Man opnåede flotte placeringer ved både Sjællands- og Danmarksmesterskaberne, BST fik både guld og sølv.


Klubfesten blev afholdt i klubhuset, selvom de 38 personer til tider troede, at de var taget over Atlanten, da åres festtema var USA.


Motionsudvalget afholdt indendørs doubleturnering, hvor juniorer og seniorer spillede sammen og mod hinanden. Der blev også afviklet intern holdturnering, hvor både juniorer, motionister, veteraner og 1. og 2. holdspillere deltog samt klubmesterskaber i minitennis. Præmierne blev sponseret af Rosenmejer Sport.


2005 - 30 års jubilæum


Sæsonen startede med, at låsene til anlægget og klubhuset blev kodet om.


Klubturen til Stettin var endnu engang en realitet Desværre var hverken vejret eller banerne i orden, men tennis det blev der spillet.


Vi fik endnu en container på anlægget til opbevaring af klubbens ting, da hærværk på klubhus/anlæg desværre var tiltaget.


Der blev anskaffet nye møbler til terrassen.


Ny webmaster: Jan Hougaard overtog posten efter Berit Sverbæk.


BST’s 30 års jubilæum blev fejret med et stort klubarrangement.


BST-Open blev afviklet, og solen strålede om kap med det meget flotte tennis, der igen i år blev præsenteret.


1.holdet blev nr. 2 udendørs og rykkede op, så til næste år hedder det 2. division.


Oversigt over vundne klubmesterskaber ultimo 2005


A-rækken

10 mesterskaber eller mere.

 

Thomas Rosenmejer 30 gange

Hanne K. Rosenmeje r28 gange

Eva Mortensen23 gange

Thorkild Larsen 14 gange

Jan Clausen (Krølle) 11 gange

Eva Hegelund 10 gange

 

Samtlige seniorrækker

20 finaler eller flere.

 

Jan Clausen (Krølle) 46 gange

Eva Mortensen 46 gange

Thomas Rosenmejer 40 gange

Jesper Siegmann 30 gange

Hanne K. Rosenmejer 29 gange

Alice Siegmann 29 gange

Winnie Fulton 28 gange

Jytte Mikkelsen 28 gange

Annie Uldall 22 gange

Jens Frederiksen 21 gange


Cheftræner Thomas Rosenmejer vandt DM-guld i veteran +35.


Klubfesten bliv igen i år afholdt i klubhuset, hvor 25 BST’ere var vidner til en fængslende 70’er fest.


I slutningen af sæsonen fik vi udskiftet vores vandrør, som nu er blevet synlige, så vi bedre kan se, hvis der er utætheder.


Kommunen har også bevilliget omlægning af bane 1 & 2 samt det længe ventede lys på de 2 baner. Tålmodighed belønnes. Arbejdet er påbegyndt.

 


2006


Sæsonstarten blev ikke helt som håbet, da vejret ikke helt var med os. Bane 1 og 2 lige var blevet lagt om, og havde ikke sat sig, så man kunne ikke spille på dem uden at synke i.


Lyset på bane 1 og 2 blev tilsluttet i midten af forårssæsonen, og det har betydet betydelig længere spilletid på banerne og muliggjort afvikling af sene aftenkampe m.m.


Klubturen gik i år med fly til Prag i Tjekkiet, hvor vejret viste sig fra sin bedste side, og alle fik styret deres lyst til tennis på et rigtig dejligt anlæg kun 5 minutters gang fra hotellet. Og Prags centrum lå kun 10 minutters kørsels med sporvogn derfra.


BST-Open blev igen i år afholdt i bagende sol. Igen et rigtigt flot arrangement.


1.holdet lagde klarede sig rimelig pænt i 2. division, men måtte desværre rykke ned i 3. division. Også indendørs ligger holdet i 3. div.


2. holdet klarede sig godt og sikrede sig oprykning til serie 2.


U16 havde også et flot år, hvor de spillede finale om mesterskabet og blev en flot nr. 2.


Veteran 1 kunne også løfte ketcheren over hovedet som nr. 1 efter årets mange kampe.


DM-guld gik igen i år til cheftræner Thomas Rosenmejer i veteran +35. Det blev også til guld ved sjællandsmesterskaberne i samme kategori samt sølv i herredouble i mesterrækken sammen med Kim Sverbæk.


Motionsafdelingen havde igen arrangeret diverse turneringer og hyggeture som f.eks. intern holdturning, team double cup, udfordringsspillet, klubmesterskaber, Skt. Hans-turnering, diskgolf, BST-klubaften mv. Klubaften er stadigvæk klubbens største trækplaster.


Generalforsamling blev afholdt og næsten alle pladser blev besat. Desværre meldte ingen sig til juniorudvalget.


Klubfesten var i år ”kendisfest”, hvor 20 deltager nød godt af Pernille, Linea og Kim Rasmussens kreativiteter.


2007


Året startede med en generalforsamling, hvor næsten alle poster blev besat. Desværre var interessen ikke stor for klubbens juniorer, som nu manglede både en formand og medlemmer i udvalget. Thomas Rosenmejer varetog jobbet med hjælp fra juniortrænerne.


Klubturen gik igen i år med fly til Prag i Tjekkiet, hvor vejret igen viste sig fra sin bedste side. Alle fik spillet og hygget.


BST-open blev præget af meget omskifteligt vejr, men trods den megen blæst blev der spille tennis på meget højt plan


1. holdet klarede sig rigtigt flot. Efter mange spændende og flotte kampe blev det med en smal sejr afklaret, at holdet i den kommende sæson skulle spille i 2. division.


SM-guld igen i år til cheftræner Thomas Rosenmejer i veteran +35


BST-aften var igen det største trækplaster, og med formandens gode kød på grillen var der fulde huse til fællesspisningen efter kampene.


Klubfesten blev i år arrangeret af Thomas Rosenmejer og Kim Rasmussen.


Medlemstallet, der havde været faldende gennem de sidste år, faldt desværre yderligere, og man kom ned på det laveste tal siden klubbens start. Pr. 29.12.2007 var der kun 156 medlemmer.